Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 514
Ime jame Martinova skednenca
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 13
Globina [m] 3
Datum odkritja 15. 10. 1937
Organizacija (-je) Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 40514
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 67641 Y 457975
DK-48: /
WGS-84: 45.75168, 14.45506
Kota vhoda [m n. m.] 650
List TTN-5 Sodražica 2

Prostorski podatki

Naselje Bločice
Občina Cerknica
Katastrska občina Bločice

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 17
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
1405 Partizanski magacin 119 92 15
5501 Martinovo brezno 126 11 7
513 Farška jama 247 54 20
579 Turšičeva skednenca 252 15 2
4548 Brezno pod Mačkovcem 286 15 15
11000 Bločica 317 1380 38
11037 Kripta pod gradom Šteberk 346 23 17
1176 Mrzla jama pri Bločicah 408 132 19
9080 Kostenka 439 30 7
4549 Jama za Šteberkom 469 150 53
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji