Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 5013
Ime jame Luknja v Laški kukavi
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 0
Globina [m] 0
Datum odkritja 11. 01. 1981
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 23. 10. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 45013
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 82300 Y 444425
DK-48: /
WGS-84: 45.8826, 14.27921
Kota vhoda [m n. m.] 480
List TTN-5 Postojna 6

Prostorski podatki

Naselje Laze
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 7

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
653 Luknja severno od Laške kukave 105 3 3
233 Jama pri Laški kukavi 153 10 9
9078 Koreninka 238 27 16
3980 Brezno pri Kukovci 245 13 13
3877 Brezno II pri kamnu 17 v oddelku 8 (Laze) 266 10 10
3992 Jama v Kukavci 281 0 0
8169 Usrani klanci 309 48 39
3979 Brezno pri Komovcovi poti 317 8 8
8167 Vetrovna jama pri Laški kukavi 348 700 113
2206 Brezno I pri kamnu 17- oddelek 8 (Laze) 352 6 6
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


5013 - Luknja v Laški kukavi

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 11. 01. 1981
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji