Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 4981
Ime jame Brezno v Vogencah
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 0
Globina [m] 0
Datum odkritja 1. 06. 1980
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 44981
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81234 Y 443135
DK-48: /
WGS-84: 45.8729, 14.26272
Kota vhoda [m n. m.] 541
List TTN-5 Postojna 15

Prostorski podatki

Naselje Laze
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
7951 Lenartova jama v Vogencah 124 100 54
3593 Brezno na AC Logatec-Unec (P 210 + 6) 186 4 4
3588 Brezno na AC Logatec-Unec (P 213+2) 189 12 12
3144 Brezno za Vogenco 237 10 5
3589 Jama ob AC Logatec-Unec (P 218+17) 250 8 7
2617 Naravni most pri Lazah 270 11 6
9651 Jama v Lavrinovem talu 309 25 17
145 Globoko brezno 344 79 59
3034 Teglovka 357 28 10
338 Brezno nad požiralnikom v Cestah 369 12 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


4981 - Brezno v Vogencah

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 05. 2006
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji