Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 4980
Ime jame Ivanov brezen
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 6
Globina [m] 1
Datum odkritja 1. 09. 1979
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 44980
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 80970 Y 442100
DK-48: /
WGS-84: 45.87044, 14.24942
Kota vhoda [m n. m.] 463
List TTN-5 Postojna 15

Prostorski podatki

Naselje Jakovica
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
4867 Stranski požiralnik 3 v Lomu 60 5 4
3228 Jama pri Gabrenjevem Lomu 142 8 8
3229 Požiralnik II/15 (Lanski Vrh) 174 25 6
492 Požiralnik 1 v Škofovem lomu 241 158 28
9639 Hermanov brlog 246 18 2
3036 Žanova jama 256 63 22
3104 Brezno v Črtežu 262 12 12
3105 Spodmol v Škofjem lomu 273 9 3
778 Požiralnik 2 v Škofovem lomu 287 66 11
106 Mrzla jama 298 40 20
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


4980 - Ivanov brezen

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 05. 2006
Datum Ekskurzije: 16. 10. 1983
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


4980 - Ivanov brezen

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 05. 2006
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


4980 - Ivanov brezen

Načrt jame
Datum dokumenta: 4. 05. 2006
Datum Ekskurzije: 16. 10. 1983
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji