Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 491
Ime jame Brezno nad Slaven dolom
Sinonim(-i) Brezno SW od Logarčka
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 9
Globina [m] 9
Datum odkritja 10. 07. 1937
Organizacija (-je) Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 40491
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 80239 Y 443429
DK-48: /
WGS-84: 45.86398, 14.26662
Kota vhoda [m n. m.] 474
List TTN-5 Postojna 15

Prostorski podatki

Naselje Laze
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 4

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2752 Matijetova jama 109 13 13
2753 Lukcova jama 110 9 9
28 Logarček 165 4888 120
2833 Brezno v Pšeničnem dolu 234 15 11
102 Erjavščica 309 20 18
2557 Jama pri Lavrinovi ogradi 309 68 17
4983 Godeškina jama 420 6 6
3107 Luknja pod Metodom 421 76 9
5203 Jeriševa jama 482 16 11
3164 Spodmol v Vodnem dolu 523 10 3
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


491 - Brezno nad Slaven dolom

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 19. 09. 1968
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


491 - Brezno nad Slaven dolom

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):


491 - Brezno nad Slaven dolom

Načrt jame
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 12. 11. 1967
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


491 - Brezno nad Slaven dolom

Načrt jame
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 12. 11. 1967
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


491 - Brezno nad Slaven dolom

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 19. 11. 1967
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


×

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Komentarji