Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 4786 | VG 278
Ime jame Brezno 1 pri Krepljah
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 26
Globina [m] 26
Datum odkritja 21. 07. 1978
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 44786
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 66910 Y 408620
DK-48: /
WGS-84: 45.74031, 13.82093
Kota vhoda [m n. m.] 275
List TTN-5 Dutovlje 20

Prostorski podatki

Naselje Dutovlje
Občina Sežana
Katastrska občina Dutovlje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 7
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
12100 Jama v Brendolinah 44 14 9
4785 Brezno 2 pri Krepljah 111 31 19
11439 Brezno 3 pri Krepljah 141 13 7
4772 Jama 3 nad Lazami 158 13 7
11357 Brezno v Vlkovi Šemonovki 230 37 37
7149 Du 1 (Dutovlje) 237 10 10
4787 Zavaljena jama pri Gabrovcu 410 10 10
5228 Ograde 411 100 70
12828 Jama v Dovcih 447 11 11
8690 Pri starem kamnolomu 486 36 32
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


4786 - Brezno 1 pri Krepljah

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 05. 2006
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji