Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 4627
Ime jame Migovec 11
Sinonim(-i) M-11 (Tolminski Migovec)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 6
Globina [m] 6
Datum odkritja 11. 10. 1976
Organizacija (-je) JS PD Tolmin
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 44627
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 123825 Y 405025
DK-48: /
WGS-84: 46.25187, 13.7634
Kota vhoda [m n. m.] 1860
List TTN-5 Tolmin 28

Prostorski podatki

Naselje Čadrg
Občina Tolmin
Katastrska občina Čadrg

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 7
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
4621 Migovec 1 4 112 61
6001 M-16 (Tolminski Migovec) 50 43009 972
4626 Migovec 10 61 33 33
4465 Kavkna jama 120 590 350
8284 M18 137 1472 792
4622 Migovec 6 157 85 67
4630 Migovec 14 158 22 22
8283 Vrtnarija 172 16632 898
4485 Migovec 4 205 11 11
4631 Migovec 15 205 58 58
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji