Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 4626
Ime jame Migovec 10
Sinonim(-i) M-10 (Tolminski Migovec)
Tip jame 1 6,6 - brezno s snegom
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 33
Globina [m] 33
Datum odkritja 10. 10. 1976
Organizacija (-je) JS PD Tolmin
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 44626
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 123798 Y 404970
DK-48: /
WGS-84: 46.25155, 13.76268
Kota vhoda [m n. m.] 1863
List TTN-5 Tolmin 28

Prostorski podatki

Naselje Čadrg
Občina Tolmin
Katastrska občina Čadrg

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 6
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
4621 Migovec 1 57 112 61
4627 Migovec 11 61 6 6
6001 M-16 (Tolminski Migovec) 111 43009 972
4630 Migovec 14 165 22 22
8284 M18 170 1472 792
4465 Kavkna jama 171 590 350
4622 Migovec 6 184 85 67
4485 Migovec 4 194 11 11
4631 Migovec 15 194 58 58
4468 Migovec 3 217 12 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji