Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 4591
Ime jame Brezno v Dolini
Sinonim(-i) Brezno v dolini
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 24
Globina [m] 24
Datum odkritja 13. 05. 1973
Organizacija (-je) JK Idrija
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 44591
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 90270 Y 427590
DK-48: /
WGS-84: 45.95273, 14.06114
Kota vhoda [m n. m.] 675
List TTN-5 Idrija 38

Prostorski podatki

Naselje Predgriže
Občina Idrija
Katastrska občina Črni Vrh

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 11
Mapa katastrskega gradiva 4

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
4594 Brezno 2 SZ od Vranjega vrha 161 22 22
4593 Brezno 1 SZ od Vranjega vrha 183 19 19
4590 Brezno na Vranjem vrhu 336 14 14
5873 Brezno na Brinovem griču 1 549 23 19
5871 Brezno nad Francosko cesto 1 638 107 57
4592 Brezno v Mušc 698 18 18
13853 Veliko brezno na Brinovem griču 747 44 43
2451 Jama na Brinovem griču 872 43 10
2413 Brezno pri treh vrtačah 1048 25 20
4597 Brezno 3 Na vrh griž 1059 0 0
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji