Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 4548
Ime jame Brezno pod Mačkovcem
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 15
Globina [m] 15
Datum odkritja 21. 11. 1976
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 44548
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 67360 Y 457920
DK-48: /
WGS-84: 45.74914, 14.45438
Kota vhoda [m n. m.] 630
List TTN-5 Sodražica 2

Prostorski podatki

Naselje Žerovnica
Občina Cerknica
Katastrska občina Žerovnica

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 17
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
11037 Kripta pod gradom Šteberk 185 23 17
9080 Kostenka 201 30 7
4549 Jama za Šteberkom 226 150 53
11000 Bločica 246 1380 38
514 Martinova skednenca 286 13 3
5501 Martinovo brezno 307 11 7
1405 Partizanski magacin 309 92 15
513 Farška jama 374 54 20
579 Turšičeva skednenca 536 15 2
1176 Mrzla jama pri Bločicah 682 132 19
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji