Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 4410
Ime jame Brezno v Ogradcah
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 28
Globina [m] 28
Datum odkritja 1. 02. 1976
Organizacija (-je) JD Sežana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 44410
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 67917 Y 414484
DK-48: /
WGS-84: 45.75013, 13.89609
Kota vhoda [m n. m.] 348
List TTN-5 Sežana 2

Prostorski podatki

Naselje Utovlje
Občina Sežana
Katastrska občina Utovlje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 8
Mapa katastrskega gradiva 6

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
9818 Brezno pri grapah 673 25 20
7151 U 2 (Utovlje) 758 30 6
4096 Zagriža jama 796 21 14
7152 U 1 (Utovlje) 797 11 8
7150 Jamnica 838 60 32
3615 Brezno pri Sv. Antonu 875 23 23
4098 Jama v Škrlovi griži 876 40 40
10065 Markotov spodmol 919 10 4
4099 Kostanjeva jama 920 20 20
9819 Piškova jama na Volariji 1038 69 27
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji