Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 411
Ime jame Zgornja Klevevška jama
Sinonim(-i) Gornja Klevevška jama
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 209
Globina [m] 12
Datum odkritja 19. 08. 1936
Organizacija (-je) Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 1993
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 40411
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 84741 Y 518448
DK-48: /
WGS-84: 45.90663, 15.233
Kota vhoda [m n. m.] 183
List TTN-5 Novo mesto 9

Prostorski podatki

Naselje Grič pri Klevevžu
Občina Šmarješke Toplice
Katastrska občina Zbure

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 28
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
410 Spodnja Klevevška jama 7 318 14
5840 Mala Klevevška jama 22 5 1
6236 Lisična pod Gričem pri Klevevžu 68 8 2
2798 Ajdovska jama 406 5 2
2920 Brezno v Rebri pri Čužnji vasi 1453 11 9
2921 Jama v Debavcu 1536 16 10
7713 Na Kržišču 1622 22 20
13021 Udor na Jerengi 1715 10 10
2919 Svitla jama 2453 33 22
5677 Prepadna v Šhovcu 3991 20 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


411 - Zgornja Klevevška jama

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 14. 08. 2002
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji