Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3992
Ime jame Jama v Kukavci
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 0
Globina [m] 0
Datum odkritja 5. 06. 1974
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 6. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 43992
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 82555 Y 444545
DK-48: /
WGS-84: 45.88491, 14.28073
Kota vhoda [m n. m.] 505
List TTN-5 Postojna 6

Prostorski podatki

Naselje Laze
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 8

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3980 Brezno pri Kukovci 91 13 13
653 Luknja severno od Laške kukave 192 3 3
9966 Brezno DK 207 13 12
3877 Brezno II pri kamnu 17 v oddelku 8 (Laze) 256 10 10
233 Jama pri Laški kukavi 276 10 9
5013 Luknja v Laški kukavi 281 0 0
2206 Brezno I pri kamnu 17- oddelek 8 (Laze) 321 6 6
1730 Brezno v oddelku 12-a (Laze) 350 10 10
9289 Medvedov WC 419 27 17
5039 Brezno 3 pod Krožno cesto 425 15 15
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


3992 - Jama v Kukavci

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 4. 02. 2006
Datum Ekskurzije: 5. 06. 1974
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji