Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3642
Ime jame Spodmol nad Otokom
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 5
Globina [m] 0
Datum odkritja 4. 08. 1974
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 43642
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 64830 Y 450170
DK-48: /
WGS-84: 45.72586, 14.35504
Kota vhoda [m n. m.] 802
List TTN-5 Pivka 18

Prostorski podatki

Naselje Trnje
Občina Pivka
Katastrska občina Trnje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 16
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3715 Brezno nad Otokom 114 12 12
11795 Brezno v Tabakovi dolini 230 26 17
3718 Brezno nad Tobakovimi dolinami 604 17 17
11798 Brlog vrh Stanovnika 858 11 2
9776 Udor vlake pod Otoškim vrhom 862 11 7
5931 Sovinšček 881 11 8
5917 Sosedskin kevderc 939 13 3
11785 Brezno nad Mrzlikom 1048 37 28
12096 Zgornja Mrzlikova jama 1122 28 11
11623 Mrzlikova jama 1127 115 10
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


3642 - Spodmol nad Otokom

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 4. 08. 1974
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


3642 - Spodmol nad Otokom

Načrt jame
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 4. 08. 1974
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji