Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3590
Ime jame Brezno 1 na priključku Logatec-Derviše (P 138)
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 16
Globina [m] 6
Datum odkritja 6. 10. 1972
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK uničena-nedostopna
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 85295 Y 442215
DK-48: /
WGS-84: 45.90941, 14.25039
Kota vhoda [m n. m.] 515
List TTN-5 Vrhnika 45

Prostorski podatki

Naselje Logatec
Občina Logatec
Katastrska občina Dolenji Logatec

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 9

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
9395 Brezno pri logaški cestnini 228 12 10
7760 Hladnikova jama 467 112 21
3591 Brezno 2 na priključku Logatec-Derviše (P 4+8) 471 7 7
5078 Brezno v gozdu Gorjanc Marjana 579 7 7
8479 Jama pri Petrovcovih vodicah 581 33 11
3375 Zasuto brezno-profil 14 604 4 4
8579 C 45 609 24 15
3931 Mačkovo brezno 627 20 20
8477 Leva jama ob poti k jamarski koči 636 11 9
8478 Desna jama ob poti k jamarski koči 679 18 7
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji