Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3565
Ime jame Vilčkov kevderc v Stranskem dolcu
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 0
Globina [m] 0
Datum odkritja /
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 43565
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 86980 Y 443900
DK-48: /
WGS-84: 45.92466, 14.2719
Kota vhoda [m n. m.] 500
List TTN-5 Vrhnika 46

Prostorski podatki

Naselje Vrhnika
Občina Vrhnika
Katastrska občina Vrhnika

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 9

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
7831 Razpoka nad Drnulco 197 11 5
7830 Jama nad Drnulco 257 47 15
8723 Brlog nad Lenarčico 343 16 8
9813 Katarinca 349 19 8
5889 Rovček v Lenarščici 370 5 0
8724 Špranja v Lenarčici 391 12 2
12281 Razpoka pri Bodiču 419 11 8
3047 Jama pri zahodnem robu Lenarščice 440 7 4
7270 Brezno v zavoju vojaške ceste 490 28 28
8476 Dvojno brezno pri Lenarčici 625 42 17
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


×

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Komentarji