Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 347 | VG 1598
Ime jame Jama v Prehpasicah
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 6
Globina [m] 6
Datum odkritja 23. 02. 1954
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 40347
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 71780 Y 438175
DK-48: /
WGS-84: 45.78746, 14.20006
Kota vhoda [m n. m.] 576
List TTN-5 Postojna 43

Prostorski podatki

Naselje Veliki Otok
Občina Postojna
Katastrska občina Postojna

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 12
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
611 Jama v borovcih 212 9 7
1617 Jama v Čančulovi dolini 333 4 4
2170 Mačkovec 345 16 8
6027 Jazbina nad cerkvijo 346 4 1
1616 Jama 2 nad Lekinko 349 42 1
6030 Jazbina 1 nad kasarno 350 7 3
6029 Spodmol nasproti kasarne 371 3 1
6026 Spodmol za Kolencovo hišo 378 7 0
6033 Brezence nad kasarno 395 4 4
6028 Pečina nad Velikim Otokom 400 7 5
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji