Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3375
Ime jame Zasuto brezno-profil 14
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 4
Globina [m] 4
Datum odkritja 27. 10. 1967
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK uničena-nedostopna
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 85080 Y 442780
DK-48: /
WGS-84: 45.90748, 14.25769
Kota vhoda [m n. m.] 509
List TTN-5 Vrhnika 45

Prostorski podatki

Naselje Logatec
Občina Logatec
Katastrska občina Dolenji Logatec

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 9

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3591 Brezno 2 na priključku Logatec-Derviše (P 4+8) 152 7 7
341 Jama na ogradi pod Tolstim vrhom 256 7 7
9395 Brezno pri logaški cestnini 444 12 10
7760 Hladnikova jama 530 112 21
3590 Brezno 1 na priključku Logatec-Derviše (P 138) 604 16 6
348 Deželova jama 731 9 9
9287 Brezno nad lovsko kočo 742 41 28
2899 Brezno v Vodicah 807 21 21
12592 Jama Janeza Mevca 818 12 7
2898 Brezno v Mulajevem talu 873 12 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji