Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3228
Ime jame Jama pri Gabrenjevem Lomu
Sinonim(-i) Požiralnik II/14 (Lanski Vrh)
Tip jame 1 2,2 - jama občasni ponor
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 8
Globina [m] 8
Datum odkritja /
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK uničena-nedostopna
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 80978 Y 442242
DK-48: /
WGS-84: 45.87053, 14.25125
Kota vhoda [m n. m.] 440
List TTN-5 Postojna 15

Prostorski podatki

Naselje Jakovica
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3229 Požiralnik II/15 (Lanski Vrh) 57 25 6
492 Požiralnik 1 v Škofovem lomu 102 158 28
3036 Žanova jama 117 63 22
9639 Hermanov brlog 133 18 2
4980 Ivanov brezen 142 6 1
778 Požiralnik 2 v Škofovem lomu 145 66 11
4867 Stranski požiralnik 3 v Lomu 148 5 4
3105 Spodmol v Škofjem lomu 160 9 3
3104 Brezno v Črtežu 223 12 12
3062 Habičev kevderc 372 6 4
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


3228 - Jama pri Gabrenjevem Lomu

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 5. 09. 1968
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji