Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3144
Ime jame Brezno za Vogenco
Sinonim(-i) Brezno v profilu 219
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 10
Globina [m] 5
Datum odkritja 17. 04. 1968
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK uničena-nedostopna
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81200 Y 443370
DK-48: /
WGS-84: 45.87262, 14.26575
Kota vhoda [m n. m.] 525
List TTN-5 Postojna 15

Prostorski podatki

Naselje Laze
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3589 Jama ob AC Logatec-Unec (P 218+17) 22 8 7
3588 Brezno na AC Logatec-Unec (P 213+2) 90 12 12
3593 Brezno na AC Logatec-Unec (P 210 + 6) 150 4 4
7951 Lenartova jama v Vogencah 181 100 54
4981 Brezno v Vogencah 237 0 0
3573 Jama pri podvozu na Ravnik 257 24 24
3587 Jama na AC pri podvozu Laze-Ravnik (P-233+5 m) 320 10 7
3165 Brezno na trasi 362 10 6
10352 Laški brlog 378 14 3
3935 Zobčijama 385 16 16
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


3144 - Brezno za Vogenco

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 13. 07. 1968
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


3144 - Brezno za Vogenco

Načrt jame
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 13. 07. 1968
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


3144 - Brezno za Vogenco

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji