Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3088
Ime jame Bunker 2
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 25
Globina [m] 0
Datum odkritja 14. 03. 1968
Organizacija (-je) DZRJ Ribnica
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 43088
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 69398 Y 477060
DK-48: /
WGS-84: 45.76843, 14.70028
Kota vhoda [m n. m.] 505
List TTN-5 Sodražica 10

Prostorski podatki

Naselje Žlebič
Občina Ribnica
Katastrska občina Sušje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 21
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
533 Tentera 65 900 21
8129 Pikčeva jama 105 103 13
3087 Bunker 1 188 22 0
3089 Pokrito brezno 1 299 0 0
3086 Železniška jama 406 18 9
2341 Griška jama 432 600 44
3090 Pokrito brezno 2 pri Žlebiču 634 17 17
14391 Zapuške jame 697 47 10
13898 Jama zahodno od Škrilj 874 47 15
7327 Jurčkovo brezno 933 140 82
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji