Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3087
Ime jame Bunker 1
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 22
Globina [m] 0
Datum odkritja /
Organizacija (-je) DZRJ Ribnica
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 43087
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 69246 Y 477171
DK-48: /
WGS-84: 45.76706, 14.70172
Kota vhoda [m n. m.] 506
List TTN-5 Sodražica 10

Prostorski podatki

Naselje Breže
Občina Ribnica
Katastrska občina Jurjevica

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 21
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
533 Tentera 127 900 21
3088 Bunker 2 188 25 0
8129 Pikčeva jama 205 103 13
3086 Železniška jama 218 18 9
2341 Griška jama 280 600 44
3089 Pokrito brezno 1 484 0 0
14391 Zapuške jame 586 47 10
3090 Pokrito brezno 2 pri Žlebiču 785 17 17
13898 Jama zahodno od Škrilj 1060 47 15
3100 Živinska jama 1098 11 4
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji