Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 3062
Ime jame Habičev kevderc
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 6
Globina [m] 4
Datum odkritja 7. 03. 1971
Organizacija (-je) JK Ljubljana Matica
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 43062
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81007 Y 442613
DK-48: /
WGS-84: 45.87082, 14.25602
Kota vhoda [m n. m.] 488
List TTN-5 Postojna 15

Prostorski podatki

Naselje Jakovica
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
101 Brezno pri Stoti jami 38 13 13
207 Jama 1 v Starem koniku 109 148 39
338 Brezno nad požiralnikom v Cestah 210 12 12
778 Požiralnik 2 v Škofovem lomu 230 66 11
145 Globoko brezno 241 79 59
3031 Bajtna jama 258 0 0
3036 Žanova jama 261 63 22
492 Požiralnik 1 v Škofovem lomu 275 158 28
3105 Spodmol v Škofjem lomu 296 9 3
2617 Naravni most pri Lazah 304 11 6
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


3062 - Habičev kevderc

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 7. 03. 1971
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


3062 - Habičev kevderc

Načrt jame
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 7. 03. 1971
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji