Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2921
Ime jame Jama v Debavcu
Sinonim(-i) Jama v Debavcu pri Čužnji vasi
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 16
Globina [m] 10
Datum odkritja 23. 07. 1967
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42921
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK onesnažena
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 85394 Y 517057
DK-48: /
WGS-84: 45.91254, 15.21509
Kota vhoda [m n. m.] 400
List TTN-5 Mokronog 48

Prostorski podatki

Naselje Mala Strmica
Občina Šmarješke Toplice
Katastrska občina Zbure

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 28
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
13021 Udor na Jerengi 453 10 10
2920 Brezno v Rebri pri Čužnji vasi 549 11 9
2919 Svitla jama 920 33 22
5840 Mala Klevevška jama 1523 5 1
6236 Lisična pod Gričem pri Klevevžu 1524 8 2
411 Zgornja Klevevška jama 1536 209 12
410 Spodnja Klevevška jama 1542 318 14
2798 Ajdovska jama 1620 5 2
7713 Na Kržišču 1876 22 20
9697 Udor na Drečjem vrhu 2779 32 17
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji