Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2920
Ime jame Brezno v Rebri pri Čužnji vasi
Sinonim(-i) Brezno v Rebri
Tip jame 1 5,6 - poševno in stopnjasto brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 11
Globina [m] 9
Datum odkritja 22. 07. 1967
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42920
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK onesnažena
eKataster onesnažena | Ni podatka | Sporoči onesnaženje

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 84848 Y 516998
DK-48: /
WGS-84: 45.90763, 15.21431
Kota vhoda [m n. m.] 427
List TTN-5 Novo mesto 8

Prostorski podatki

Naselje Mala Strmica
Občina Šmarješke Toplice
Katastrska občina Zbure

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 28
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
13021 Udor na Jerengi 312 10 10
2921 Jama v Debavcu 549 16 10
2919 Svitla jama 1168 33 22
7713 Na Kržišču 1355 22 20
2798 Ajdovska jama 1395 5 2
6236 Lisična pod Gričem pri Klevevžu 1418 8 2
5840 Mala Klevevška jama 1434 5 1
411 Zgornja Klevevška jama 1453 209 12
410 Spodnja Klevevška jama 1460 318 14
5677 Prepadna v Šhovcu 2745 20 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina
15. 02. 2018 13:08:21 TODO onesnažena 2 2

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji