Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2907
Ime jame Ravbarjeva jama nad Gradišnico
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,6 - poševno in stopnjasto brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 26
Globina [m] 24
Datum odkritja 5. 06. 1967
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42907
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 83498 Y 441035
DK-48: /
WGS-84: 45.8931, 14.23539
Kota vhoda [m n. m.] 580
List TTN-5 Postojna 4

Prostorski podatki

Naselje Logatec
Občina Logatec
Katastrska občina Gorenji Logatec

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 8

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
8483 Gnezdovka 152 13 11
86 Gradišnica 198 1170 250
567 Brezno 1 pod Gradišnico 291 19 19
11711 Komarjevka 326 40 8
3359 Brezno IX/1 341 14 14
309 Brezno v Gradiščah 350 13 9
568 Brezno 2 pod Gradišnico 351 5 5
3360 Brezno IX/2 379 8 5
196 Kunčeva jama 1 450 30 20
8663 Brezno 2 pod Gradiščem 480 25 15
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji