Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2906
Ime jame Brezno pri Brstoni
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,6 - poševno in stopnjasto brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 25
Globina [m] 24
Datum odkritja 3. 06. 1967
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42906
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 82530 Y 442350
DK-48: /
WGS-84: 45.88455, 14.25246
Kota vhoda [m n. m.] 535
List TTN-5 Postojna 5

Prostorski podatki

Naselje Jakovica
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 8

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3223 Svinjska jama 31 18 14
4160 Čakovcovo brezno 39 4 4
9092 Laži Svinjska jama 94 13 13
9967 Brezno sv. Gregorja 180 54 20
8170 Omnitovo brezno 187 14 13
8515 Jama na lovski meji 191 17 12
3112 Matijetovo brezno 209 25 15
9090 Šteklovo brezno 260 28 15
3196 Kevderc VI/4 (Lanski Vrh) 284 9 4
7837 Srketova jama 323 77 28
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji