Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2798
Ime jame Ajdovska jama
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 5
Globina [m] 2
Datum odkritja 15. 11. 1989
Organizacija (-je) JK VPB Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42798
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 84360 Y 518305
DK-48: /
WGS-84: 45.90321, 15.23114
Kota vhoda [m n. m.] 230
List TTN-5 Novo mesto 9

Prostorski podatki

Naselje Grič pri Klevevžu
Občina Šmarješke Toplice
Katastrska občina Zbure

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 28
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
6236 Lisična pod Gričem pri Klevevžu 341 8 2
5840 Mala Klevevška jama 389 5 1
411 Zgornja Klevevška jama 406 209 12
410 Spodnja Klevevška jama 409 318 14
7713 Na Kržišču 1253 22 20
2920 Brezno v Rebri pri Čužnji vasi 1395 11 9
2921 Jama v Debavcu 1620 16 10
13021 Udor na Jerengi 1691 10 10
2919 Svitla jama 2501 33 22
10177 Kozlevka 3658 13 5
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji