Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2451
Ime jame Jama na Brinovem griču
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 43
Globina [m] 10
Datum odkritja 21. 04. 1963
Organizacija (-je) JK Idrija
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42451
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 89900 Y 426800
DK-48: /
WGS-84: 45.94932, 14.05101
Kota vhoda [m n. m.] 650
List TTN-5 Idrija 38

Prostorski podatki

Naselje Predgriže
Občina Idrija
Katastrska občina Črni Vrh

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 11
Mapa katastrskega gradiva 4

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
5873 Brezno na Brinovem griču 1 532 23 19
2413 Brezno pri treh vrtačah 559 25 20
13842 Smrekarjevo brezno 2 650 24 15
549 Požiralnik pri Habečkovem breznu 670 18 18
487 Habečkov brezen 672 1402 476
2478 Poševno brezno 680 25 20
7842 Dvojno Pircovo brezno 680 20 12
4593 Brezno 1 SZ od Vranjega vrha 688 19 19
7840 Pircovo brezno 1 707 26 26
4594 Brezno 2 SZ od Vranjega vrha 711 22 22
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji