Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2422
Ime jame Mrzlica
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 45
Globina [m] 9
Datum odkritja 25. 12. 1962
Organizacija (-je) JK Idrija
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42422
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 89360 Y 430315
DK-48: /
WGS-84: 45.94483, 14.09642
Kota vhoda [m n. m.] 580
List TTN-5 Idrija 40

Prostorski podatki

Naselje Godovič
Občina Idrija
Katastrska občina Godovič

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 11
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2424 Jama pri Mrzlici 26 14 2
2423 Brezno pri Mrzlici 42 20 7
10068 Šebalski večkratni skozenjc 130 35 13
10380 Šmarnca 371 19 12
2421 Šebalkove ponikve 410 27 5
10038 Jama pod Šebalskim vrhom 445 16 12
10069 Spodmol brlog Šebalk 616 11 5
9655 Kamrice v Pagonovih rupah 967 23 7
13188 Brezno pri Andrejaču 1146 49 17
10046 Vankiš čurka 1172 13 10
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


×

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Komentarji