Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2379
Ime jame Velika jama v Borštu
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 20
Globina [m] 5
Datum odkritja 18. 10. 1959
Organizacija (-je) DZRJ Slovenije
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42379
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 140120 Y 429640
DK-48: /
WGS-84: 46.4014, 14.08013
Kota vhoda [m n. m.] 800
List TTN-5 Bled 19

Prostorski podatki

Naselje Spodnje Gorje
Občina Gorje
Katastrska občina Spodnje Gorje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 11
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
6471 Jama nad Spodnjimi Poljanami 10 11 0
6470 Mala jama v Borštu 2 14 27 0
2378 Mala jama v Borštu 20 33 1
6472 Jama z dvorano 35 25 0
6473 Brlog nad Spodnjimi Poljanami 36 10 0
418 Zakoparjev prepad 636 21 13
3238 Jama v Blejskem vintgarju 707 15 9
6474 Brezno na Lazah 1762 46 10
2372 Prepad na Trbičih 1809 100 36
404 Gregoričeva prepad 2088 72 23
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


2379 - Velika jama v Borštu

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta: 1. 10. 2006
Datum Ekskurzije: 18. 10. 1959
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji