Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2341
Ime jame Griška jama
Sinonim(-i) Micnekova jama
Tip jame 1 4,2 - jama s stalnim tokom
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 600
Globina [m] 44
Datum odkritja 15. 05. 1973
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42341
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 68970 Y 477122
DK-48: /
WGS-84: 45.76458, 14.7011
Kota vhoda [m n. m.] 511
List TTN-5 Sodražica 10

Prostorski podatki

Naselje Breže
Občina Ribnica
Katastrska občina Jurjevica

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 21
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3086 Železniška jama 204 18 9
3087 Bunker 1 280 22 0
533 Tentera 368 900 21
3088 Bunker 2 432 25 0
8129 Pikčeva jama 481 103 13
3089 Pokrito brezno 1 685 0 0
14391 Zapuške jame 720 47 10
3090 Pokrito brezno 2 pri Žlebiču 1060 17 17
13898 Jama zahodno od Škrilj 1291 47 15
3100 Živinska jama 1306 11 4
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


2341 - Griška jama

Načrt jame
Datum dokumenta: 10. 08. 2023
Datum Ekskurzije: 19. 06. 1961
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji