Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2204
Ime jame Belojača
Sinonim(-i)
Tip jame 1 1,1 - jama stalni izvir
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 550
Globina [m] 23
Datum odkritja 30. 10. 1960
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42204
Režim vstopa odprta jama z nadzorovanim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 128513 Y 550820
DK-48: /
WGS-84: 46.29883, 15.65488
Kota vhoda [m n. m.] 350
List TTN-5 Rogatec 3

Prostorski podatki

Naselje Hrastovec pod Bočem
Občina Poljčane
Katastrska občina Jelovec

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 36
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
3379 Brezno pod Domišaki 428 212 63
8924 Stari grad 7 909 18 4
4659 Belikovka 936 25 5
8710 Stari Grad 2 1065 11 5
8709 Stari Grad 1 1065 10 6
4663 Kolarnica 1089 6 0
4662 Šoštarca 1124 15 8
4664 Zgornja Belikovka 1136 25 14
8923 Stari grad 6 1153 17 16
4660 Spodnja Resenca 1185 5 5
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


2204 - Belojača

Belojača - določanje lege
Datum dokumenta: 11. 01. 2013
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


2204 - Belojača

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 30. 11. 2012
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


2204 - Belojača

Na Haloškem krasu (Kraške jame med vinogradi in gozdovi
Datum dokumenta: 8. 02. 2012
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):


Objave


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji