Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2108
Ime jame Jama v vrtači nad Dolenjsko jamo
Sinonim(-i) Jama v vrtači nad Dolenjo vasjo
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 0
Globina [m] 0
Datum odkritja 12. 04. 1960
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42108
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 39920 Y 442620
DK-48: /
WGS-84: 45.50119, 14.26099
Kota vhoda [m n. m.] 465
List TTN-5 Kastav 5

Prostorski podatki

Naselje Dolenje pri Jelšanah
Občina Ilirska Bistrica
Katastrska občina Dolenje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2106 Jančarica 82 30 6
2105 Marnena jama 115 330 93
9013 Hramič 144 14 4
2104 Dolenjska jama 148 316 4
2107 Jama pod Letico 165 55 14
4433 Rijašova hišica 208 24 2
10419 Dolenjski spodmol 261 12 3
2110 Pečina pod Gradino 770 17 1
2109 Jama za Lisičino 1672 8 6
810 Novokrajska jama 3378 1180 164
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji