Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2107
Ime jame Jama pod Letico
Sinonim(-i)
Tip jame 1 4,3 - jama z občasnim tokom
Tip jame 2 5,2 - vodoravna jama
Dolžina [m] 55
Globina [m] 14
Datum odkritja 12. 04. 1960
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42107
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 40050 Y 442517
DK-48: /
WGS-84: 45.50235, 14.25966
Kota vhoda [m n. m.] 475
List TTN-5 Ilirska Bistrica 45

Prostorski podatki

Naselje Dolenje pri Jelšanah
Občina Ilirska Bistrica
Katastrska občina Dolenje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2105 Marnena jama 58 330 93
9013 Hramič 61 14 4
2106 Jančarica 84 30 6
4433 Rijašova hišica 97 24 2
2104 Dolenjska jama 108 316 4
10419 Dolenjski spodmol 138 12 3
2108 Jama v vrtači nad Dolenjsko jamo 165 0 0
2110 Pečina pod Gradino 826 17 1
2109 Jama za Lisičino 1834 8 6
810 Novokrajska jama 3519 1180 164
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji