Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2106 | VG 1922
Ime jame Jančarica
Sinonim(-i) Jelinčičeva jama
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 30
Globina [m] 6
Datum odkritja 14. 04. 1960
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42106
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 39990 Y 442577
DK-48: /
WGS-84: 45.50181, 14.26043
Kota vhoda [m n. m.] 470
List TTN-5 Kastav 5

Prostorski podatki

Naselje Dolenje pri Jelšanah
Občina Ilirska Bistrica
Katastrska občina Dolenje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2105 Marnena jama 34 330 93
9013 Hramič 82 14 4
2108 Jama v vrtači nad Dolenjsko jamo 82 0 0
2107 Jama pod Letico 84 55 14
2104 Dolenjska jama 91 316 4
4433 Rijašova hišica 135 24 2
10419 Dolenjski spodmol 187 12 3
2110 Pečina pod Gradino 802 17 1
2109 Jama za Lisičino 1754 8 6
810 Novokrajska jama 3442 1180 164
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji