Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 2104 | VG 1920
Ime jame Dolenjska jama
Sinonim(-i) Jernejčinova jama, Jernejčina jama
Tip jame 1 2,2 - jama občasni ponor
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 316
Globina [m] 4
Datum odkritja 12. 04. 1960
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 42104
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 40068 Y 442624
DK-48: /
WGS-84: 45.50252, 14.26103
Kota vhoda [m n. m.] 466
List TTN-5 Ilirska Bistrica 45

Prostorski podatki

Naselje Dolenje pri Jelšanah
Občina Ilirska Bistrica
Katastrska občina Dolenje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2105 Marnena jama 70 330 93
4433 Rijašova hišica 72 24 2
2106 Jančarica 91 30 6
2107 Jama pod Letico 108 55 14
10419 Dolenjski spodmol 121 12 3
2108 Jama v vrtači nad Dolenjsko jamo 148 0 0
9013 Hramič 149 14 4
2110 Pečina pod Gradino 894 17 1
2109 Jama za Lisičino 1805 8 6
810 Novokrajska jama 3426 1180 164
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji