Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 1903
Ime jame Vilenica 2 pri Bogu
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 19
Globina [m] 7
Datum odkritja 20. 08. 1959
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, JD Idrija
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 41903
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 72132 Y 415641
DK-48: /
WGS-84: 45.78819, 13.91022
Kota vhoda [m n. m.] 405
List TTN-5 Ajdovščina 43

Prostorski podatki

Naselje Gradišče pri Štjaku
Občina Sežana
Katastrska občina Štjak

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 8
Mapa katastrskega gradiva 6

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
1902 Vilenica 1 pri Bogu 36 27 1
10390 Krušna peč 720 12 4
1904 Mežnarjeva jama 1413 11 10
1861 Jama pri Globočaku 1705 38 2
1885 Komihcova jama 1776 102 96
1884 Matijeva jama 1867 51 51
1906 Jama v Obzidanki 1975 0 0
1856 Gorjupova jama 2011 10 0
1886 Škrtova jama 2063 21 21
954 Jeriševa jama 2142 106 87
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


1903 - Vilenica 2 pri Bogu

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 11. 03. 2008
Datum Ekskurzije: 3. 11. 2007
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji