Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 1869
Ime jame Tratnikovo brezno
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,6 - poševno in stopnjasto brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 18
Globina [m] 15
Datum odkritja 17. 05. 1959
Organizacija (-je) JK Idrija
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 41869
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 88650 Y 427950
DK-48: /
WGS-84: 45.93819, 14.06603
Kota vhoda [m n. m.] 680
List TTN-5 Idrija 38

Prostorski podatki

Naselje Predgriže
Občina Idrija
Katastrska občina Črni Vrh

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 11
Mapa katastrskega gradiva 4

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
1870 Oreševo brezno 70 12 12
13751 Brezno pri Ciganski jami 3 303 30 9
493 Ciganska jama pri Predgrižah 335 277 91
6124 Brezno pri Ciganski jami 2 355 0 0
6123 Brezno pri Ciganski jami 1 367 0 0
7853 Lagodnica 450 20 18
488 Golobeja jama 461 92 33
4076 Tomažkovo brezno 509 23 23
5185 Brezno pod Poseko 566 11 11
7987 Viktorijevo brezno 591 27 17
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji