Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 1867 | VG 564
Ime jame Lekinka
Sinonim(-i)
Tip jame 1 2,1 - jama stalni ponor
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 1032
Globina [m] 17
Datum odkritja 26. 10. 1959
Organizacija (-je) DZRJ Luka Čeč Postojna, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 41867
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK ni podatka
eKataster ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki

Prikaži lokacijo na zemljevidu

Prikaži lokacijo

Sloji:


DK-48 X 71912 Y 437651
DK-48: /
WGS-84: 45.7886, 14.1933
Kota vhoda [m n. m.] 513
List TTN-5 Postojna 43

Prostorski podatki

Naselje Veliki Otok
Občina Postojna
Katastrska občina Zagon

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 13
Mapa katastrskega gradiva 9

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
1618 Jama v kamnolomu nad Lekinko 30 6 2
1615 Jama 1 nad Lekinko 60 38 6
6032 Jazbina 3 nad kasarno 96 5 1
6031 Jazbina 2 nad kasarno 128 4 0
6033 Brezence nad kasarno 188 4 4
6029 Spodmol nasproti kasarne 257 3 1
1616 Jama 2 nad Lekinko 258 42 1
6030 Jazbina 1 nad kasarno 262 7 3
1607 Mali Lončarevec 267 28 6
1619 Jama v Kukčjem lazu 295 15 10
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


1867 - Lekinka

Dopolnilni zapisnik
Datum dokumenta: 11. 07. 2008
Datum Ekskurzije: 15. 03. 1993
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


×

Objave


Komentarji