Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 13751
Ime jame Brezno pri Ciganski jami 3
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 30
Globina [m] 9
Datum odkritja 22. 05. 2018
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2020
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 88718 Y 428246
DK-48: /
WGS-84: 45.93884, 14.06983
Kota vhoda [m n. m.] 674
List TTN-5 Idrija 39

Prostorski podatki

Naselje Predgriže
Občina Idrija
Katastrska občina Črni Vrh

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 11
Mapa katastrskega gradiva 4

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
6123 Brezno pri Ciganski jami 1 156 0 0
6124 Brezno pri Ciganski jami 2 160 0 0
493 Ciganska jama pri Predgrižah 169 277 91
7853 Lagodnica 211 20 18
4076 Tomažkovo brezno 264 23 23
1869 Tratnikovo brezno 303 18 15
1870 Oreševo brezno 365 12 12
4074 Kosepletovo brezno 489 12 12
7854 Krščenduš 554 30 25
5185 Brezno pod Poseko 605 11 11
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji