Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 13021
Ime jame Udor na Jerengi
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 10
Globina [m] 10
Datum odkritja 21. 08. 2018
Organizacija (-je) JK Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2019
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 85051 Y 516761
DK-48: /
WGS-84: 45.90946, 15.21127
Kota vhoda [m n. m.] 453
List TTN-5 Mokronog 48

Prostorski podatki

Naselje Čužnja vas
Občina Mokronog-Trebelno
Katastrska občina Jelševec

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 28
Mapa katastrskega gradiva 2

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
2920 Brezno v Rebri pri Čužnji vasi 312 11 9
2921 Jama v Debavcu 453 16 10
2919 Svitla jama 858 33 22
7713 Na Kržišču 1622 22 20
6236 Lisična pod Gričem pri Klevevžu 1685 8 2
2798 Ajdovska jama 1691 5 2
5840 Mala Klevevška jama 1697 5 1
411 Zgornja Klevevška jama 1715 209 12
410 Spodnja Klevevška jama 1722 318 14
5677 Prepadna v Šhovcu 2678 20 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji