Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12913
Ime jame Pokljuški veleskozenjc
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,3 - brezno z jamo, jama z breznom, poševna jama, jama z etažami in brezni/več etažna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 17
Globina [m] 6
Datum odkritja 27. 01. 2019
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2019
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 135222 Y 416935
DK-48: /
WGS-84: 46.35589, 13.9158
Kota vhoda [m n. m.] 1489
List TTN-5 Bled 34

Prostorski podatki

Naselje Srednja vas v Bohinju
Občina Bohinj
Katastrska občina Bohinjska Srednja vas

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 8
Mapa katastrskega gradiva 9

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
10617 Zob časa 124 42 22
10902 Sneža 221 41 33
12362 Veliki obeti 362 13 8
12363 Spregledano brezno ob poti proti Evklidu 459 52 24
10620 A+P-1 478 15 7
11214 Žižkovo brezence 484 31 22
12364 Spodmol vzhodno od Krucmanovih kont 487 14 5
10638 EPP-1 754 23 23
10618 EPP-2 772 20 19
10619 EPP-4 789 17 11
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


12913 - Pokljuški veleskozenjc

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


12913 - Pokljuški veleskozenjc

Načrt jame
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji