Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12822
Ime jame Zavodnica
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 59
Globina [m] 23
Datum odkritja 29. 04. 2018
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2018
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 62774 Y 456513
DK-48: /
WGS-84: 45.70779, 14.43671
Kota vhoda [m n. m.] 593
List TTN-5 Sodražica 21

Prostorski podatki

Naselje Dane
Občina Loška dolina
Katastrska občina Dane

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 17
Mapa katastrskega gradiva 3

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
131 Golobina 366 752 45
5765 Levi požiralnik Obrha 444 14 8
5766 Desni požiralnik Obrha 448 22 12
11039 Brezno nad Golobino 833 15 9
136 Pavličeva jama 1263 120 48
9780 Brezno Ravbšic 1739 17 15
9779 Špilja 1820 16 2
5500 Šemretavo brezno 1863 146 124
5919 Brlog nad Cemunom 1921 14 1
9778 Meandrasta jama 1965 40 14
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji