Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12769
Ime jame Lekanov spodmol
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 14
Globina [m] 4
Datum odkritja 19. 03. 2018
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2018
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 80663 Y 444190
DK-48: /
WGS-84: 45.86785, 14.27638
Kota vhoda [m n. m.] 575
List TTN-5 Postojna 16

Prostorski podatki

Naselje Laze
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 4

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
9587 Jama pod Lekanovim vrhom 178 18 7
8726 Brezno veteranov 284 65 34
610 Brezno pri logarski hiši na Ravniku 286 6 6
4982 Brezno 2 pri Logarnici Ravnik 307 0 0
10678 Močeradovo brezno 312 26 17
3977 Brezno 1 pred Tešmarco 389 15 12
3978 Brezno 2 pred Tešmarco 395 12 7
9116 Posuto brezno 2 430 15 5
4225 Posuto brezno 457 0 0
8213 Brezno zlate skrinje 530 35 19
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji