Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12477
Ime jame Brezno 3 ob Travni cesti
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 20
Globina [m] 10
Datum odkritja 31. 10. 2017
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2018
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81999 Y 432872
DK-48: /
WGS-84: 45.87886, 14.13043
Kota vhoda [m n. m.] 834
List TTN-5 Postojna 11

Prostorski podatki

Naselje Kalce
Občina Logatec
Katastrska občina Hrušica

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 12
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
5727 Horvatov kevdrc 431 12 6
12475 Brezno 1 ob Travni cesti 453 12 7
12476 Brezno 2 ob Travni cesti 595 16 9
12220 Brezno nad Hotensko presko 690 37 18
12527 Spodmol na Hrvatovem griču 727 13 4
12234 Brezno pri Škatli 851 26 19
10397 Velik spodmol na Hrušici 1042 22 8
12054 Jama pod Miznim vrhom 3 1083 12 4
10398 Brezno v Javorjevi dolini 1089 78 45
12053 Jama pod Miznim vrhom 2 1127 32 8
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji