Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12476
Ime jame Brezno 2 ob Travni cesti
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 16
Globina [m] 9
Datum odkritja 31. 10. 2017
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2018
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81405 Y 432910
DK-48: /
WGS-84: 45.87352, 14.131
Kota vhoda [m n. m.] 830
List TTN-5 Postojna 11

Prostorski podatki

Naselje Kalce
Občina Logatec
Katastrska občina Hrušica

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 12
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
12475 Brezno 1 ob Travni cesti 150 12 7
5727 Horvatov kevdrc 210 12 6
12527 Spodmol na Hrvatovem griču 415 13 4
12477 Brezno 3 ob Travni cesti 595 20 10
8150 Brezno pod granato 692 38 32
12234 Brezno pri Škatli 969 26 19
12082 Srebrnjakovo brezno 977 35 27
12081 Srebrnjakov kotel 1092 11 6
12220 Brezno nad Hotensko presko 1237 37 18
12501 Jama pod Predivnim vrtom 1243 11 6
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji