Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12364
Ime jame Spodmol vzhodno od Krucmanovih kont
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 14
Globina [m] 5
Datum odkritja 17. 04. 2017
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2018
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 135338 Y 417408
DK-48: /
WGS-84: 46.35699, 13.92193
Kota vhoda [m n. m.] 1430
List TTN-5 Bled 34

Prostorski podatki

Naselje Srednja vas v Bohinju
Občina Bohinj
Katastrska občina Bohinjska Srednja vas

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 8
Mapa katastrskega gradiva 9

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
10617 Zob časa 362 42 22
12362 Veliki obeti 364 13 8
12363 Spregledano brezno ob poti proti Evklidu 404 52 24
10902 Sneža 429 41 33
12361 Brezno roleta 462 12 12
12913 Pokljuški veleskozenjc 487 17 6
11214 Žižkovo brezence 743 31 22
10620 A+P-1 806 15 7
10638 EPP-1 1063 23 23
10618 EPP-2 1093 20 19
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji