Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12281
Ime jame Razpoka pri Bodiču
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 11
Globina [m] 8
Datum odkritja 17. 04. 2017
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2017
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 86561 Y 443913
DK-48: /
WGS-84: 45.9209, 14.27211
Kota vhoda [m n. m.] 592
List TTN-5 Vrhnika 46

Prostorski podatki

Naselje Logatec
Občina Logatec
Katastrska občina Dolenji Logatec

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 9

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
7270 Brezno v zavoju vojaške ceste 161 28 28
7831 Razpoka nad Drnulco 263 11 5
3565 Vilčkov kevderc v Stranskem dolcu 419 0 0
12287 Spodmol pri Veliki jami 436 97 32
7830 Jama nad Drnulco 470 47 15
8723 Brlog nad Lenarčico 471 16 8
8090 Konjski rep 533 80 59
8473 Poševna jama pri Lenarčici 539 11 4
8475 Brezno pri mostu pred Lenarčico 540 11 6
8724 Špranja v Lenarčici 560 12 2
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


×

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Komentarji