Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12220
Ime jame Brezno nad Hotensko presko
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 37
Globina [m] 18
Datum odkritja 10. 06. 2017
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2017
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 82609 Y 433195
DK-48: /
WGS-84: 45.88438, 14.1345
Kota vhoda [m n. m.] 812
List TTN-5 Postojna 1

Prostorski podatki

Naselje Novi Svet
Občina Logatec
Katastrska občina Novi Svet

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 12
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
12477 Brezno 3 ob Travni cesti 690 20 10
12054 Jama pod Miznim vrhom 3 722 12 4
12053 Jama pod Miznim vrhom 2 730 32 8
12234 Brezno pri Škatli 854 26 19
12238 Brezno v Bajtarskih talih 9 904 28 18
12237 Brezno v Bajtarskih talih 8 916 17 15
10409 Večkratni skozenjc 933 43 10
13158 Pozabljena jama pri Novem Svetu 971 31 30
12223 Brezno pod čokom 982 51 44
10398 Brezno v Javorjevi dolini 1021 78 45
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji